Aanmelden
| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

saleFORsale.nu wordt onderhouden door saleFORsale.nu Op de inhoud en het gebruik van saleFORsale zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van saleFORsale.nu houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. saleFORsale behoudt zich het recht voor saleFORsale.nu alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op saleFORsale.nu daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van saleFORsale.nu waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan saleFORsale en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan saleFORsale zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van saleFORsale.nu mag niets van saleFORsale.nu worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van saleFORsale.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op saleFORsale.nu is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. saleFORsale spant zich in om de informatie op salFORsale.nu zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. saleFORsale sluit iedere aansprakelijkheid voor op saleFORsale.nu verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op saleFORsale.nu worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. saleFORsale sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op saleFORsale.nu geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

saleFORsale spant zich in om saleFORsale.nu zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van saleFORsale.nu.

Hyperlinks

Hyperlinks op saleFORsale.nu kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan saleFORsale.saleFORsale biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door saleFORsale worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op saleFORsale.nu wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar saleFORsale.nu verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van saleFORsale.nu worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?